Reference

Naši zaměstnanci mají zkušenosti s projekty realizovanými pro ty největší investory v oblasti liniových staveb, jako jsou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, SŽDC, správy a údržby silnic, TSK a odbory dopravy měst a obcí v ČR.
Rovněž máme zkušenosti s návrhem logistických center, zpevněných ploch kolem hal a průmyslových objektů a autobusových terminálů. Realizujeme projekty financované nejrůznějšími dotačními tituly a máme zkušenosti i se zahraničními projekty. Spolupracujeme s většinou velkých projekčních firem z ČR. Dozorujeme mosty, silnice, dálnice, vodovody a kanalizace.

Komentáře jsou uzavřeny.