Služby

Naše společnost nabízí komplexní konzultační a projekční služby spojené s přípravou nebo prováděním liniových staveb, a to zejména:

 • Tvorba technických studí a studií proveditelnosti
 • Koncepční návrhy veřejných prostorů
 • Geodetické zaměření staveb
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Realizační dokumentace staveb
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Projekty DIO
 • Inženýrská činnost
 • Autorské dozory
 • Technické dozory
 • Rozpočty
 • Optimalizace vozovek
 • Hydrotechnické výpočty
 • Úpravy vodních toků
 • Projekty rybníků
 • Hospodaření s dešťovými vodami

Pracujeme v programech:

 • AutoCAD Civil 3D
 • Microstation
 • ASPE
 • AutoTURN PRO
 • AutoPEN

 

Komentáře jsou uzavřeny.