areál ČZÚ v Praze

 

Název stavby: Posouzení kapacity stávající dešťové kanalizace v problematické oblasti v areálu ČZÚ v Praze
Stupeň dokumentace: Studie
Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Dokončeno v roce: 2018 - 2019
Předpokládané investiční náklady:  -
Stručný popis: Zpracování studie posouzení kapacity stávající kanalizace, nárh, náhrh řešení zadržení srážkových vod a úprav stávající dešťové kanalizace v prostoru areálu Česká zemědělská univerzita v Praze.

 

Zemedelka-1Zemedelka-2