I/4 Nerestce

 

Název stavby: I/4 Nerestce
Stupeň dokumentace: PDPS
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dokončeno v roce: 2018
Stručný popis: Úprava nebezpečné křižovatky dopravním značením. Projekt efektivně s minimálními náklady vyřešil stávající nebezpečnou křižovatku silnic I/4 a III/00420 a navazující prostor autobusových zálivů.

 

obr