I/40 Valtice - průtah

 

Název stavby: I/40 Valtice - průtah
Stupeň dokumentace: DÚR
Investor: ŘSD ČR
Dokončeno v roce: 2019
Předpokládané investiční náklady:  52,2mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Zpracování kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí a související inženýrská silnice I/40 městem Valtice celkové délky 857 metrů. Řeší kompletní prostor místní komunikace a přeložky, případně ochrany všech vyskytujících se inženýrských sítí.

 

Valtice