II/229 Rakovník, obchvat, část B1

 

Název stavby: II/229 Rakovník, obchvat, část B1
Stupeň dokumentace: DÚR
Investor: Středočeský kraj
Dokončeno v roce: 2018
Předpokládané investiční náklady:  453mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Zpracování kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí a související inženýrská činnost novostavby obchvatu města Rakovník celkové délky 2496 metrů. Stavba mimo jiné zahrnuje i mimoúrovňovou křižovatku, mosty, protihlukové stěny, vodohospodářské objekty, elektro objekty a objekty trubních vedení.

 

1projekt-big