III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice

 

Název stavby: III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice
Stupeň dokumentace: DSP/PDPS
Investor: Středočeský kraj
Dokončeno v roce: 2018
Předpokládané investiční náklady:  14,5mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Zpracování kompletní dokumentace pro provedení údržby silnic III/23644 a III/10142 v celkové délce 4519 metrů. Součástí projektu je výměna stmelených krytových vrstev, dosypání krajnic, pročištění odvodnění a výměna dopravního značení.

 

obr