MO Pelc-Tyrolka – Balabenka

 

Název stavby: Stavba č. 0081 MO Pelc-Tyrolka – Balabenka; Studie dopravního řešení oblasti V Holešovičkách – Libeňská spojka - Povltavská
Stupeň dokumentace: Studie
Investor: Hlavní město Praha
Dokončeno v roce: 2020
Předpokládané investiční náklady:  12,5mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Komplexní multivariantní studie alternativního řešení Městského okruhu v Praze.  Studie řešení podzemní vedení nejvytíženějších páteřních komunikací v Praze, konkrétně trojúhelní ulic V Holešovičkách a Povltavská a Libeňské spojky.

 

 

1-Var-13-Celekholesovicky2