PD k modernizaci ČOV, úpravny vody a vodojemu odpočívky Střechov

 

Název stavby: PD k modernizaci ČOV, úpravny vody a vodojemu odpočívky Střechov
Stupeň dokumentace: Studie, DSP, ZDS
Investor: ŘSD ČR
Dokončeno v roce: 2019
Předpokládané investiční náklady:  10mil. Kč bez DPH
Stručný popis: Zpracování studie, dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace a související inženýrská činnost na modernizaci ČOV, úpravny vody a věžového vodojemu pro odpočívku Střechov na dálnici D1.

 

Strechov-UVStrechov-COV-1Strechov-COV-2