Příprava opatření na DI

 

Název stavby: Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Rekonstrukce silnic u hráze Orlík
Stupeň dokumentace: DÚR
Investor: Středočeský kraj
Dokončeno v roce: 2018
Předpokládané investiční náklady:  156mil. Kč bez DPH
Stručný popis:

Zpracování kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí a související inženýrské činnosti rekonstrukce silnic III/11822 a III/0046 v okrese Příbram celkové délky 2270 metrů. Součástí projektu je mimo jiné i řada opěrných zdí a vodohospodářské a elektro objekty.

(Stavba podléhá Usnesení Vlády České republiky ze dne 23. října 2017 ř. 739 O přípravě opatření na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných atěžkých komponent nezbytných pro realizaci nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín a Dukovany.)

 

obr